ماهنامه «جامعه پزشکی» به عنوان یکی از موثرترین رسانه‌های نظام سلامت توسط سازمان نظام پزشکی تهران بزرگ با هدف شفاف‌سازی عملکرد و تصمیمات سازمان، بسترسازی برای نیل به اهداف، وظایف و اختیارات سازمان و تعامل با دستگاه‌های مختلف سیاستگذاری و اجرایی منتشر شده است. مخاطبان این نشریه شامل اعضای جامعه پزشکی تهران بزرگ، وزیران، معاونان و مدیران ارشد وزارتخانه‌ها و روسا و معاونان سازمان‌های درگیر در نظام سلامت، روسا و مدیران ارشد بیمارستان‌ها و موسسات پزشکی دولتی و غیردولتی و شرکت‌های تجهیزات پزشکی و دارویی و کلیه‌ فعالان صنوفی است که از نظر صنعت درمان، پیوستگی کاری با نظام سلامت دارند.

محتوای این نشریه بیشتر شامل مباحث مرتبط به حرفه، آموزش و رفاه اعضای جامعه پزشکی تهران بزرگ است و اصلی‌ترین سیاست آن نیز حرکت در جهت حفظ منافع جامعه پزشکی و آحاد مردم با اصلاح رویه‌های قدیمی یا نادرست و توسعه ظرفیت‌های بالقوه است.

دور جدید انتشار این نشریه از آبان ۱۳۹۳ آغاز شده است.