شانزدهمین جلسه

زمان برگزاری : ۹۳/۴/۷

اهم مذاکرات:

  1. گزارشی درباره آخرین وضعیت طرح تحول نظام سلامت ارائه شد و اعضا درباره آن همفکری کردند.
  2. درباره تفاهم نامه ای که میان نظام پزشکی تهران و دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در ارتباط با همکاری در زمینه آموزش مداوم جامعه پزشکی در جریان است، مباحثی مطرح شد.
  3. عملکرد دور جدید شورای عالی از آغاز تا کنون، مورد بررسی اعضای هیات مدیره قرار گرفت.
  4. گزارشی از آخرین وضعیت استقلال بخشی به تهران و تامین فضای فیزیکی مورد نیاز آن ارائه شد.
تمامی حقوق محفوظ است. راه‌اندازی و پشتیبانی محتوایی: انتشارات روزانه