چهاردهمین جلسه

زمان برگزاری : ۹۳/۲/۲۷

اهم مذاکرات:

  1. درباره استقلال نظام تهران و گلایه هایی از سازمان کل درباره تاخیری که در استقلال بخشی صورت گرفته است، مباحثی مطرح شد.
  2. درباره مجازات حبس برای پزشکان و ضرورت تعامل سازنده برای مقابله با آن بحث شد.
  3. درباره مذاکرات صورت گرفته با وزارت بهداشت جهت ضرورت تسریع در انتشارات کتاب cpt ، گزارشی ارائه شد.
  4. درباره اجرای طرح تحول سلامت مباحثی مطرح شد.
  5. درباره فعالیت های صورت گرفته برای افزایش ظرفیت آرم های طرح ترافیک برای ایجاد و ارائه تسهیلات بیشتر به جامعه پزشکی تهران گزارشی ارائه شد.
تمامی حقوق محفوظ است. راه‌اندازی و پشتیبانی محتوایی: انتشارات روزانه