زمان برگزاری : ۹۳/۱/۳۰

اهم مذاکرات:

  1. درباره آرم طرح ترافیک و ضرورت اقدام برای افزایش ظرفیت ها بحث شد.
  2. درباره قانون مجازات اسلامی و مباحث جدید درباره آن مذاکراتی صورت گرفت و تمهیداتی برای ورود موثرتر اندیشیده شد.
  3. راهکارهای ورود موثرتر به بحث مالیات جامعه پزشکی مورد بررسی قرار گرفت.