دهمین جلسه

زمان برگزاری : ۹۲/۱۰/۲۸

اهم مذاکرات:

  1. درباره تعرفه ، لزوم اصلاح در آن و تعامل با وزارت بهداشت مذاکراتی مطرح شد.
  2. درباره ضرورت برگزاری جلسات با روسای انجمن های علمی تخصصی و روسای بیمارستان های خصوصی بحث شد.
  3. درباره ضرورت ساماندهی برنامه های تلویزیونی حوزه سلامت مباحثی مطرح شد.
تمامی حقوق محفوظ است. راه‌اندازی و پشتیبانی محتوایی: انتشارات روزانه