هفتمین جلسه

زمان برگزاری : ۹۲/۷/۲۷

اهم مذاکرات:

  1. اعضای هیات مدیره بر ضرورت عمل به تعهدات منتخبان مبنی بر ضرورت استقلال نظام پزشکی تهران تاکید کردند و راهکارهای اجرائی آن مورد بررسی قرار گرفت.
  2. درباره انجام کارهای اجرایی نظیر: صدور پروانه، ثبت نام، نظارت بر تبلیغات و سایر فعالیت های نظام پزشکی تهران مباحثی مطرح شد.
  3. درباره تعامل با وزارت بهداشت و نحوه تفویض وظایف جدید از سوی این وزارتخانه به نظام پزشکی همفکری صورت گرفت.
  4. پیشنهاد شد شورایی برای پیگیری امور رفاهی نظام پزشکی تهران تشکیل شود.

مصوبات:

  1. تشکیل جلسات کمیته استقلال تهران با معاونین متناظر در تهران و نظام کل.
  2. آقایان دکتر صاحب الزمانی ، دکتر بدخش، دکتر خسرونیا، دکتر قیامت ، دکتر حفیظی، دکتر فتاحی، دکتر غلامی و دکتر گلمکانی به عنوان اعضای کمیته استقلال تهران انتخاب شدند.
  3. آقایان دکتر هویدا، دکتر غلامی، دکتر گلمکانی و سرکار خانم آباد به عنوان اعضای کمیته رفاهی انتخاب شدند.
تمامی حقوق محفوظ است. راه‌اندازی و پشتیبانی محتوایی: انتشارات روزانه