چهارمین جلسه

زمان برگزاری : ۹۲/۵/۲۶

اهم مذاکرات:

  1. درباره رای اعتماد وزیر جدید بهداشت در مجلس و تبعات مثبت آن مباحثی مطرح شد.
  2. درباره مذاکرات صورت گرفته با دولت برای تسریع در صدور حکم رئیس کل مذاکراتی مطرح شد.
  3. درباره برنامه های روز پزشک ، ضرورت حفظ شان و جایگاه پزشکی و نحوه نظارت بر تبلیغات بحث شد.
  4. درباره مالیات جامعه پزشکی مباحثی طرح و راه حل های مقابله با هجمه های اخیر درباره درآمد جامعه پزشکی بررسی شد.
تمامی حقوق محفوظ است. راه‌اندازی و پشتیبانی محتوایی: انتشارات روزانه