اولین جلسه

اولین جلسه-دورجدید

زمان برگزاری : ۹۱/۱۲/۲۷

مصوبات:

  1. آقای دکتر علی اصغر پیوندی به عنوان رئیس نظام پزشکی تهران انتخاب شد.
  2. آقایان دکتر غلامی ، دکتر سیدان و دکتر گلمکانی به ترتیب به عنوان نواب اول و دوم و دبیر هیات مدیره انتخاب شدند.
  3. آقایان دکتر پیوندی ، دکتر زالی، دکتر قیامت ، دکتر صاحب الزمانی، دکتر خسرونیا، دکتر گلمکانی، دکتر خویی و دکتر سیدان به عنوان نمایندگان مجمع انتخاب شدند.
تمامی حقوق محفوظ است. راه‌اندازی و پشتیبانی محتوایی: انتشارات روزانه