سی و سومین جلسه

زمان برگزاری: ۹۵/۱/۲۸

اهم مذاکرات:

  1. تبادل نظر درباره انحراف از مسیر در پروسه فروش ساختمان الوند
  2. بررسی وضعیت بیمه و مالیات جامعه پزشکی در سال پیش رو
  3. تبادل نظر درباره رایزنی با دولت برای اعلام تعرفه ها
  4. بحث درباره نحوه تعامل موثر با سازمان های بیمه گر برای پرداخت مطالبات جامعه پزشکی
تمامی حقوق محفوظ است. راه‌اندازی و پشتیبانی محتوایی: انتشارات روزانه