بیست و نهمین جلسه

زمان برگزاری: ۹۴/۹/۲۸

اهم مذاکرات:

  1. تبادل نظر درباره هجمه های اخیر به جامعه پزشکی در پی ماجرای کشیدن بخیه
  2. بحث درباره عدم وجود عدالت در پرداخت های بیمارستانی به جامعه پزشکی
  3. بحث درباره ایجاد بسترهای لازم برای واگذاری توزیع آرم طرح ترافیک به نظام پزشکی تهران
  4. بحث درباره واگذاری ساختمان الوند به نظام پزشکی تهران برای استقرار در جهت استقلال بخشی
تمامی حقوق محفوظ است. راه‌اندازی و پشتیبانی محتوایی: انتشارات روزانه