بیست و هفتمین جلسه

زمان برگزاری: ۹۴/۷/۲۵

اهم مذاکرات:

  1. بحث درباره ضرورت برخورد حقوقی با پروژه لیزینگ و پروژه سیمرغ
  2. بررسی وضعیت سامانه ۱۶۹۰ و تهدایدات و مزایای آن
  3. بحث درباره استقلال بخشی به نظام پزشکی تهران
تمامی حقوق محفوظ است. راه‌اندازی و پشتیبانی محتوایی: انتشارات روزانه