بیست و ششمین جلسه

زمان برگزاری: شهریور ۹۴

اهم مذاکرات:

  1. بحث درباره استقلال بخشی به نظام پزشکی تهران و عدم پیشرفت در این پروسه
  2. بررسی آخرین وضعیت بدهی بیمه ها و ضرورت تلاش برای حل مشکل همکاران
  3. بررسی وضعیت مالیات جامعه پزشکی در سال ۹۳
  4. پیشنهاد برای تشکیل کمیته در شورای عالی برای پیگیری بحث استقلال بخشی
تمامی حقوق محفوظ است. راه‌اندازی و پشتیبانی محتوایی: انتشارات روزانه