بیست و پنجمین جلسه

زمان برگزاری: ۹۴/۵/۲۸

اهم مذاکرات:

  1. بحث درباره ضرورت انعکاس نظرات اعضای هیات مدیره سازمان در مجله جامعه پزشکی
  2. بحث درباره ضرورت تشکیل کمیته اخلاق پزشکی در نظام تهران
  3. بررسی آخرین وضعیت هیات های بدوی و تجدیدنظر انتظامی
  4. بررسی وضعیت پرداخت بیمه ها به داروخانه های خصوصی
تمامی حقوق محفوظ است. راه‌اندازی و پشتیبانی محتوایی: انتشارات روزانه