بیست و چهارمین جلسه

زمان برگزاری: ۹۴/۲/۲۶

اهم مذاکرات:

  1. بحث درباره چرایی اطاله دادرسی در واحدهای انتظامی
  2. مذاکره درباره سایت سازمان تهران و مجله جامعه پزشکی
  3. تبادل نظر درباره وضعیت ناکارآمد بیمه ها
  4. مذاکره درباره وضعیت مالیات جامعه پزشکی
تمامی حقوق محفوظ است. راه‌اندازی و پشتیبانی محتوایی: انتشارات روزانه