بیست و یکمین جلسه

زمان برگزاری: ۹۳/۹/۱

اهم مذاکرات:

  1. درباره رفتار و رویه بیمه‌ها پس از ابلاغ کتاب ارزش‌های نسبی، مذاکره و به ضرورت پیگیری برای همراهی بیمه‌ها تأکید شد.
  2. وضعیت استقلال بخشی تهران مورد بررسی قرار گرفت.
  3.  بر ضرورت ساماندهی تبلیغات پزشکی و ورود فعالانه مطالبی عنوان شد.
  4. آخرین وضعیت دوازدهمین همایش علمی مورد بررسی قرار گرفت.
  5. درباره عوارض شهرداری و مالیات اعضای جامعه پزشکی تهران مباحثی مطرح شد. آخرین وضعیت طرح ترافیک مورد بررسی قرار گرفت.
تمامی حقوق محفوظ است. راه‌اندازی و پشتیبانی محتوایی: انتشارات روزانه