بیستمین جلسه

زمان برگزاری: ۹۳/۸/۳

اهم مذاکرات:

  1. درباره استقلال بخشی به تهران و آخرین وضعیت و چالش‌های پیش رو مطالبی عنوان شد. آخرین وضعیت طرح‌های ترافیک مورد بررسی قرار گرفت.
  2. پیرامون پرونده‌هایی که درباره دریافت‌های غیر متعارف تشکیل شده است مطالبی بیان شد.
تمامی حقوق محفوظ است. راه‌اندازی و پشتیبانی محتوایی: انتشارات روزانه