بیست و سومین جلسه

زمان برگزاری: ۹۴/۱/۲۹

اهم مذاکرات:

  1. بررسی مسایل مربوط به کتاب تعرفه ها
  2. استماع گزارش درباره نحوه اجرای طرح تحول سلامت در سطح تهران
  3. استماع گزارش واگذاری آرم های طرح ترافیک
  4. بحث درباره استقلال بخشی به تهران بزرگ
  5. تقدیر و تشکر از برگزارکنندگان دوازدهمین همایش علمی کاربردی پزشکان عمومی

´مصوبات:

  1. مکاتبه با بیمارستان های خصوصی درباره فسخ قرارداد بیمه های تکمیلی در صورت عدم رعایت تعهداتشان
تمامی حقوق محفوظ است. راه‌اندازی و پشتیبانی محتوایی: انتشارات روزانه