اعضای هیات مدیره

 • دکتر ایرج فاضل
 • دکتر محمدرضا ظفرقندی
 • دکتر علی‌اصغر پیوندی
 • دکتر علی فتاحی بافقی
 • دکتر مصطفی معین
 • دکتر رحمت الله حافظی
 • دکتر علیرضا سلیمی
 • دکتر شاهرخ خوش سیرت
 • دکتر علی دباغ
 • دکتر سید تقی نوربخش
 • دکتر جمشید سلام زاده
 • دکتر مسعود جلال
 • دکتر فرزین سرکارات
 • دکتر علی یزدانی
 • دکتر محمد وجگانی
 • آقایمجید حسن قمی
 • دکتر ناهیدخداکرمی
تمامی حقوق محفوظ است. راه‌اندازی و پشتیبانی محتوایی: انتشارات روزانه