«سازمان نظام پزشکی تهران بزرگ در حال طراحی برنامه‌هایی ویژه در راستای آموزش مداوم جامعه پزشکی است. به‌زودی جزییات برنامه‌ها اعلام خواهد شد.»