۱- دوازدهمین همایش علمی کاربردی (۲۸ تا ۳۱ فروردین ۹۴، سالن اجلاس سران)

 

۲- اولین همایش سراسری پزشک خانواده (۱۷ تا ۲۰ دی ۹۴، سالن اجلاس سران)

 

۳- سیزدهمین همایش علمی کاربردی پزشکان عمومی سراسر کشور (۸ تا ۱۱ مرداد ۹۵، مرکز همایش های بین المللی رازی)

 

۴– اولین همایش سراسری مصرف منطقی دارو و مکمل

 

۵- دومین همایش سراسری پزشک خانواده