هفدهمین جلسه

زمان برگزاری: ۹۳/۵/۴

اهم مذاکرات:

  1. دربارۀ تأثیرات ابلاغ کتاب ارزش‌های نسبی خدمات سلامت، بازخوردها و واکنش انجمن‌های مختلف علمی تخصصی مطالبی مطرح شد. بر ضرورت همراه سازی بیمه‌ها تأکید شد.
  2. وضعیت استقلال‌بخشی تهران مورد بررسی قرار گرفت و درباره تخصیص فضای فیزیکی و چگونگی استقرار واحدهای مختلف گفت و گو و تبادل نظر شد.
  3. دربارۀ برگزاری همایش علمی پزشکان عمومی در اواخر فروردین ماه سال آینده نیز بحث ‌هایی مطرح گردید.

مصوبات:

  1.  کمیته‌های متشکل از آقایان دکتر بدخش، دکتر صاحب‌الزمانی، دکتر غلامی، دکتر فتاحی، دکترقیامت و دکترخسرونیا چارت پیشنهادی سازمان نظام‌پزشکی تهران را آماده کند. دکتر فتاحی به عنوان مسئول کمیته انتخاب شد.
  2.  انعقاد قرارداد میان سازمان نظام‌پزشکی تهران و دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برای ورود به بحث بازآموزی جامعه پزشکی مورد تصویب قرار گرفت.
تمامی حقوق محفوظ است. راه‌اندازی و پشتیبانی محتوایی: انتشارات روزانه